Choke Defense

Choke Defense 1

Series: Krav Maga Choke Defense

Level: 1

Duration: 1:39

Frontal Choke Defense

Series: Krav Maga Choke Defense

Level: 1

Duration: 3:25

Side Choke Defense

Series: Krav Maga Choke Defense

Level: 1

Duration: 2:14

Rear Choke Defense

Series: Krav Maga Choke Defense

Level: 1

Duration: 2:37

Frontal Choke Defense 2

Series: Krav Maga Choke Defense

Level: 1

Duration: 2:10

Push Choke Defense

Series: Krav Maga Choke Defense

Level: 1

Duration: 2:46

Rear Push Choke Defense

Series: Krav Maga Choke Defense

Level: 1

Duration: 1:57

Front Wall Choke Defense

Series: Krav Maga Choke Defense

Level: 1

Duration: 1:50

Rear Wall Choke Defense

Series: Krav Maga Choke Defense

Level: 1

Duration: 1:46

Rear Pull Choke Defense

Series: Krav Maga Choke Defense

Level: 1

Duration: 2:19